Новости

АКЦИИ ВО СЕПТЕМВРИ / ОКТОМВРИ !

 АКЦИЈА Папаја 35, 60 таблети/пакување: -20% !!!     

 

 

повеќе

NATTO NKCP

Јапонската компанија Daiwa Pharmaceutical го произведе Natto NKCP natokinaza - стандардизиран екстракт од natto bacillus култура (bacillope ...

повеќе

БИОБРЕН МГН-3 - БАЗИЧНИ И КЛИНИЧКИ СТУДИИ

Јапонската компанија Daiwa Pharmaceutical постојано вложува во научни истражувања. Затоа, Био Бран/МГН-3 е еден од нај ...

повеќе


Веледрогерии:

  • ЕУРОЛЕК
  • МАКЕДОНИЈА ЛЕК
  • ЕУРОФАРМ
  • ФЕНИКС ФАРМА
  • ФАРМА ПРИМА


                                                       С К О П Ј Е


Име на аптеки

ЕУРОФАРМЗЕГИН
ВИОЛАДНА АННИ ФАРМ
ГАЛЕНИУМ ФАРМАЛПИФАРМ
ОМЕГАФАРМХЕДЕРА
 
 

  
  

Продавници за здрава храна

ВИТАЛИА
SWANSON
КОСМО ТИНЕКС   Б Е Р О В О

Име на аптеки   Б И Т О Л А

Име на аптеки 

   ЕУРОФАРМ

   ЗЕГИН

   ХИГИЈА ФАРМ
   ПРИМА - ЛЕК
   МОЈСОВИ
   СОФОРА

 

   Б О Г Д А Н Ц И
Име на аптеки  

   ЕУРОФАРМ    В Е Л Е С

 Име на аптеки

   ЕУРОФАРМ

   ЗЕГИН

  

 

 

    Г Е В Г Е Л И Ј А

  Име на аптеки

    ЕУРОФАРМ
    БИОФАРМ
    ЗЕГИН
    НИМА   Г О С Т И В А Р

 Име на аптеки

    ЗЕГИН 

    ЕУРОФАРМ  


   Д Е Л Ч Е В О

Име на аптеки

    ЗЕГИН


   КА В А Д А Р Ц И

Име на аптеки

   ЕУРОФАРМ
   ФЛОРА

   ГЛОРИЈА
   ДИАНА
   ТВОЈА АПТЕКА (16 Јуни)
   ХИГИЈА

     К И Ч Е В О

Име на аптеки

     ЕУРОФАРМ
     ЛИНОВА


    К О Ч А Н И

Име на аптеки

     ЕУРОФАРМ
     ЗЕГИН

 

    К Р А Т О В О

Име на аптеки

     ЕУРОФАРМ   П Р И Л Е П

  Име на аптеки 

    ЕУРОФАРМ 

    ЗЕГИН
    МЕЛИСА


   Р А Д О В И Ш

  Име на аптеки

    ЕУРОФАРМ 
    ЗЕГИН

 

  В А Л А Н Д О В О 

  Име на аптеки

   
    Р Е С Е Н

  Име на аптеки

       К У М А Н О В О

Име на аптеки


   ЕУРОФАРМ

   ВН ХИГИЈА    

   ГАЛЕНИУМ ФАРМ    М А К Е Д О Н С К И    Б Р О Д
 Име на аптеки

   ЕУРОФАРМ

 

   К Р У Ш Е В О

Име на аптеки


   ЕУРОФАРМ  С Т Р У Г А

Име на аптеки

   ЗЕГИН

    Т Е Т О В О


  Име на аптеки

   ОЛИФАРМ

   

  С Т Р У М И Ц А 

  Име на аптеки

  ЕСКУЛАП
  ЗЕГИН
  ЕУРОФАРМ

   Ш Т И П


  Име на аптеки

    ЕУРОФАРМ
    ЗЕГИН
    ЗДРАВЈЕ
    БИОФАРМ

    Н  Е Г О Т И Н О

  Име на аптеки


   ЗЕГИН
   

    О Х Р И Д

Име на аптеки

 

   ЗЕГИН

   МЕРИ ФАРМ

   ХЕРМЕС 

 СВЕТИ НИКОЛЕ 

ЗЕГИН